Een groepspraktijk is meer dan het samen brengen van individuele huisartsen onder eenzelfde daken.

Een groepspraktijk veronderstelt samenwerking en komt tegemoet zowel aan de belangen van de patiënt als aan de belangen van de arts. Het voordeel van een Globaal Medisch Dossier (GMD) geldt voor alle raadplegingen bij elke arts verbonden aan onze groepspraktijk. Alle artsen van onze praktijk hebben inzage en toegang tot alle patiëntendossiers. Wij als groep respecteren uw keuze voor een bepaalde arts, echter de andere artsen kunnen optreden als vervanger indien uw arts om welke reden dan ook niet beschikbaar is. Uw en onze arts-patiënt relatie evenals de hieraan inherente relatie met de ganse praktijk is op wederzijds vertrouwen gebaseerd. Zoveel mogelijk zal met uw wensen rekening gehouden worden, zo ook vragen de artsen uw vertrouwen met betrekking tot hun samenwerkingsverband en werkomstandigheden.

Onze groepspraktijk wordt georganiseerd volgens de normen van de geldende kwaliteitszorg. Het praktijkbeheer is een gedeelde verantwoordelijkheid met aandacht voor bijscholing, overleg en loyaliteit.