Opvragen van resultaten

Kan iedere voormiddag als de praktijkassistente aanwezig is.

Buiten deze uren kan dit enkel op ogenblikken dat uw vaste arts op de praktijk aanwezig is en/of volgens afspraak met uw vaste arts.

Attesten

Voor allerlei attesten, sportattesten, het invullen van formulieren voor de overheid of allerlei verzekeringsinstellingen dient steeds een afspraak gemaakt te worden gezien dit wettelijk verplicht is.

Voorschriften

Medicatie op voorschrift is op voorschrift omdat het gebruik ervan medisch toezicht vergt. In principe kunnen voorschriften dus niet telefonisch besteld worden om voor u op het secretariaat klaargelegd te worden. Kijk dus samen met uw arts na een consult iedere keer goed na of u voor de komende periode alle nodige voorschriften gekregen hebt.